maandag 6 juni 2011

Goud een zeepbel? Dalend gebruik en toenemende speculatie

Als je de vraag naar goud bekijkt, zoals deze wordt gepresenteerd door de World Gold Council, dan is er een duidelijke daling in het gebruik van gouden sieraden nu de prijs van goud is gestegen. De gestage daling in gebruik bij juwelen kent een omgekeerde relatie met de prijs van goud. In de onderstaande grafiek is de vraag vergeleken met de prijs per ounce.


Beleggingen in goud worden in de grafiek aangeduid als ‘Total Non-Jewelry Investment’ aangezien in grote delen van de wereld sieraden met een hoog karaat worden verkocht als belegging. Zuiver goud is 24 kaart. Als zuiver metaal is goud vrijwel onbruikbaar omdat het erg zacht is.

Het is opvallend dat de vraag naar gouden sieraden in het Midden-Oosten fors is gedaald, aangezien het daar een traditionele investering is. De enige plaatsen waar goud min of meer constant is gegroeid, is India en China. Als je kijkt naar de grafiek, dan zien we dat deze landen een steeds groter deel uitmaken van de verkoop van gouden sieraden en uiteindelijk de rest van de wereld in het eerste kwartaal van 2011 hebben overtroffen.


De beste verklaring waarom Indiërs en Chinezen blijven beleggen in gouden sieraden lijkt te zijn dat ze zich proberen in te dekken tegen inflatie. Zoals u kunt zien in de tabel, is er in India een duidelijk inflatoire trend.

De gegevens uit China tonen iets meer inflatie dan in de Verenigde Staten, maar niet in die mate dat het de snel toenemende vraag naar goud zou verklaren.

De meeste deskundigen menen dat de Chinese regering een te lage inflatie rapporteert en de aankopen van goudsieraden zou dit bevestigen. Overigens zijn bij de inflatiecijfers van de VS en Nederland natuurlijk ook de nodige vraagtekens te plaatsen, maar dat terzijde.

Vergelijkende jaarlijkse inflatie

2007 2008 2009 2010

China 4.8% 5.9% -0.7% 5.0%

India 6.4% 8.3% 10.9% 11.7%

United States 2.9% 3.8% -0.3% 1.4%

Bron: CIA World Factbook

Wanneer we de Indische en Chinese sieraadaankopen overhevelen naar de beleggingen, zorgt dat er voor dat de grafiek nog schever trekt richting beleggingen, wat op speculatie duidt, wanneer zoveel beleggers anticiperen op verdere stijging van de goudprijs of zich willen indekken tegen inflatie.


Het verslag van de World Gold Council in 2002 meldde dat de verandering van de regering (van Clinton naar Bush) de interesse in goud aanwakkerde vanwege de verwachting dat Bush de dollar zou laten verzwakken. Het lijkt erop dat deze inspanningen zijn geslaagd in ofwel het verlagen van de waarde van de dollar of het versnellen van de inflatie in landen die ondergewaardeerd valuta's handhaven.

Een wellicht onbedoeld gevolg is dat goud een klassieke luchtbel heeft gevormd: de vraag wordt gedreven door beleggers en speculanten en het gebruik daalt vanwege de te hoge prijs. Het resultaat is dat het wordt ‘gehamsterd’.

Als de inspanningen van China slagen om de economie te vertragen en de inflatie te verminderen, dan zullen we een daling van de totale Chinese vraag naar goud tegemoet kunnen zien.

Zonder inflatie zal de vraag naar goud dalen en dus zal de goudprijs dalen. Hoe ver, zal afhangen van de vraag hoe hard geprobeerd wordt de inflatie te beteugelen. Er is echter een duidelijke noodzaak hiertoe vanwege de huizenmarkt, waarbij de rente niet te ver mag gaan oplopen door de stijgende inflatie.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Drs. Harm van Wijk

BeursBulletin.nl

maandag 23 mei 2011

China is de grootste belegger in goud

Chinese beleggers hebben zich gestort op goudstaven en gouden munten. In het eerste kwartaal van 2011 hebben de Chinezen een record hoeveelheid gekocht en zijn daarmee de Indiase kopers voorbijgestreefd als grootste kopers van goud ter wereld.

De Chinese vraag naar goud verdubbelde in de eerste drie maanden van 2011 ruimschoots tot 90,9 ton. India kocht in deze periode een bescheiden 85,6 ton, zo maakte de World Gold Council bekend in het laatste kwartaalrapport. China neemt nu 25% van de belegging in goud voor zijn rekening, net boven India met 23%.

Gold investment demand China and India

Het rapport benadrukt de toenemende interesse in goud onder de middenklasse in China. Angst voor de toenemende inflatie en de zoektocht naar nieuwe beleggingen trekt nieuwe beleggers aan.

India heeft historisch de grootste markt voor goudbeleggingen. In 2007, net voor dat het beleggen in goud wereldwijd populair werd, bepaalde India 61% van de fysieke vraag naar goud wereldwijd. China stond toen nog slechts op een ‘schamele’ 9%. Wanneer we de totale consumentenvraag, dus inclusief sieraden bekijken, dan is India met een vraag van 291,8 ton nog steeds groter dan China, waarvan de vraag momenteel 233,8 ton is. De sterk toegenomen interesse onder de Chinese kopers heeft de World Gold Council aangezet om de verwachtingen voor China opwaart bij te stellen.

"In maart 2010 voorspelden we dat de vraag naar goud in China in 2020 zou zijn verdubbeld. We denken nu dat deze verdubbelingen al veel sneller zal zijn gerealiseerd", aldus Albert Cheng, verantwoordelijk bij de World Gold Council voor het Verre Oosten. "Toegenomen voorspoed in het land met de meeste inwoners ter wereld gekoppeld aan grote interesse in goud zal de vraag op de lange termijn laten toenemen."

Naast het hebben van meer geld, is de bescherming tegen inflatie voor Chinese beleggers belangrijk. In tegenstelling tot papiergeld, houdt goud zijn waarde wanneer de consumentenprijzen toenemen. Dit heeft veel Chinese beleggers aangezet om in goud te gaan beleggen.

Goud is ook steeds vaker een alternatief voor beleggers in vastgoed en aandelen. De Chinese aandelenmarkten hebben de laatste tijd beleggers teleurgesteld en de overheid heeft aangekondigd de speculatie met huizen aan te pakken. Veel banken en juweliers in China hebben de afgelopen maanden hun assortiment uitgebreid met goudstaven en gouden munten. Dit heeft niet alleen extra vraag opgeleverd, maar er moet natuurlijk ook een startvoorraad worden aangelegd.

Beleggen in goud vertegenwoordigt één belangrijk deel van de toename van kopers. Sieraden zijn daarnaast nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van de vraag, in India is dat zelfs nog steeds het dominante deel. De sieradensector in India kocht in het eerste kwartaal 206,2 ton goud, ruim meer dan de 142,9 ton die China afnam. Toch heeft ook hier China de aanval ingezet met een stijging van 21% in het eerste kwartaal waar India 12% meer goud kocht.

De vraag naar goud vanuit de Chinese technologiesector neemt tevens sterk toe vanwege de toenemende rol die China inneemt bij de fabricage van elektronische componenten. De stijging van de aankopen kwam tijdens een zeldzame adempauze van de goudprijs. De prijs van goud daalde in januari met 8% tot $ 1300 per ounce. Sinds februari heeft de goudprijs weer de aanval ingezet en wist tot boven $ 1500 te stijgen.Goudprijs
Wereldwijd steeg de vraag naar fysiek goud 52% tot 366,4 ton in het eerste kwartaal. De verkoop van 56 ton uit beleggingsfondsen (ETF's) kon hiermee eenvoudig worden opgevangen. Sommige beleggers zijn overgestapt van ETF's naar fysiek goud. De vraag in Duitsland en Zwitserland verdubbelde ruimschoots en in de VS steeg de vraag met 54% naar 22,5 ton.

De grootste producent ter wereld, China, wist 350,9 ton te delven in 2010. Dit was echter niet voldoende om aan de totale vraag te voldoen voor beleggingen, sieraden en technologische toepassingen van totaal meer dan 700 ton. Aangezien de vraag sterker toeneemt dan het aanbod in China, mag worden verwacht dat China een netto importeur blijft van goud.

Het rapport betreft overigens alleen de private sector. De grote vraag is hoeveel goud China aan haar reserves heeft toegevoegd. De overheid maakt dit doorgaans pas bekend nadat gekocht is. Zoals we al meldden in de column Top 10 goudbezitters, blijven de reserves van de Chinezen met $ 39 per inwoner nog ver achter bij het gemiddelde in de wereld dat op $ 210 staat.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Drs. Harm van Wijk

maandag 9 mei 2011

Top 10 goudbezitters

De VS hebben niet alleen de grootste schuld, maar als we kijken naar de hoeveelheid goud, staan de VS ook op eenzame hoogte. Volgens de International Financial Statistics (IFS) van het International Monetary Fund (IMF) ligt er 8133,5 ton goud in de kluis van de VS.

Gezien de stijging van de goudprijs van de afgelopen jaren, zijn de Amerikanen dus schatrijk. 8133,5 ton, 8133500 kilo is 261.527.331 ounce. Met een goudprijs van $ 1500 per ounce is de voorraad circa $ 392 miljard waard. Dat klinkt veel, maar als je je bedenkt dat er momenteel ruim 300 miljoen Amerikanen zijn, dan is dit per inwoner slechts $ 1.308.

Je kan je overigens afvragen wat de waarde van de dollar nog is. Door de reddingsplannen van failliete banken, failliete hypotheekopkopers (Freddie Mac en Fanny May) en de failliete autobouwers is natuurlijk veel geld door het putje gespoeld. Vervolgens werden met de programma’s QE1 ($ 600 miljard, opgetrokken tot $ 1800 miljard) en QE2 ($ 900 miljard op dit moment) de staatsobligaties van de VS opgekocht.

Er zijn nogal wat extra dollars in omloop gebracht en hoe meer er in omloop is, hoe minder waard het is. Om die reden wordt het ook wel ‘funny munny’ genoemd. Er zijn immers niet meer huizen of meer auto’s of TV’s in omloop, dus heb je meer papiertjes nodig om bijvoorbeeld een brood te kopen.

Als de goudprijs in euro’s wordt uitgedrukt, dan zien we dat de goudprijs een jaar geleden ook al rond € 1000 per ounce lag. De vraag is dus legitiem of de prijs van goud is gestegen of dat de waarde van de dollar in het afgelopen jaar zo hard is gedaald.Ook als je de goudvoorraad koppelt aan de schuld van de VS, dan blijkt de kluis toch wat minder indrukwekkend. De VS zitten namelijk tegen het schuldplafond aan van $14,3 trillion ($ 14.300 miljard). Volgens de USdebtclock.org is de schuld opgelopen tot $ 46.135 per Amerikaan. Dit staat dus niet echt in verhouding tot de $ 1.308 aan goud dat in de kluis ligt.

Laten we eens kijken hoeveel goud een gemiddelde Amerikaan dan heeft ten opzicht van Nederland en andere top goudbezitters:

Land Ton Inwoners (mln.) per inwoner
1 United States 8133,5 300 $ 1.308
2 Germany 3401 82 $ 2.000
3 IMF 2814
4 Italy 2451,8 60 $ 1.971
5 France 2435,4 62 $ 1.895
6 China 1054,1 1300 $ 39
7 Switzerland 1040,1 7,7 $ 6.515
8 Russia 792,3 142 $ 269
9 Japan 765,2 128 $ 288
10 Netherlands 612,5 16 $ 1.846

World 30522,8 7000 $ 210
All countries 27226,9 7000 $ 188
Euro Area (incl. ECB) 10792,4 360 $ 1.446
Bron World Gold Council

Nederland staat nog net in de Top 10. De grootschalige goudverkopen van Wellink en kornuiten laten ons op het randje balanceren. De laatste grote verkoopacties werden gedaan in 2005 en 2006 toen de prijs nog rond € 300 stond. Hierbij is het echter de vraag of de voorraad allemaal uit goud bestaat, of dat ook de goudvorderingen zijn meegeteld. De vraag is dan natuurlijk of degene waar je een vordering op hebt, wel in staat is om het goud te leveren.

De Zwitsers blijken de echte goudkevers van de wereld. Met meer dan 1000 ton aan goud voor 7,7 miljoen inwoners, steken zij met kop en schouders boven de rest uit. En dat is nog nadat de centrale bank van Zwitserland aan het begin van deze eeuw forse hoeveelheden goud heeft verkocht. In 2006 en 2007 werd nog eens dik 200 ton verkocht, maar nu zijn de kluizen dicht. Deze dik 1000 ton is overigens slechts 16,3% van de totale reserves van de Zwitserse centrale bank.

Wat nog meer opvalt, is dat de grootste kopers van goud de afgelopen jaren, de Chinezen, nog maar $ 39 per inwoner hebben. Dit goud is overigens maar 1,6% van de reserves van de centrale bank. De rest bestaat dus met name uit dollarpapiertjes. Geen wonder dus dat de Chinezen liever wat goud bijkopen. Zeker als je bedenkt dat van de gemiddeld 7 miljard mensen op de aarde, er $ 210 in de kluis ligt, dan blijven de Chinezen nog fors achter. Als de Chinezen een beetje meer naar het gemiddelde op willen schuiven, dan moeten er nog wel enkele duizenden tonnen goud worden gekocht. Dat de prijs van goud hierdoor een impuls kan krijgen, lijkt een open deur.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Harm van Wijk

dinsdag 26 april 2011

Het gevaar van beleggen in goud

De prijs van goud passeerde de $ 1500-grens vorige week. Maar het is niet al goud dat blinkt. Beleggers in de U.S. Gold & Silver Investments Inc. bijvoorbeeld kunnen hun munten of geld niet uit het bedrijf krijgen. De FBI is inmiddels een onderzoek gestart naar het bedrijf. Daarnaast zijn er twee mannen beschuldigd van frauduleuze investeringen in een goudmijn in Ghana.

In januari 1980 bereikte de prijs van goud $ 850 dollar per ounce, dat is $ 2300 wanneer we corrigeren voor inflatie, om te dalen tot $ 624 slechts een week later, om onder $ 300 dollar te duiken vijf jaar na deze piek. De goudprijs stond ook rond dit niveau een decennium geleden, net voor de volgende rally begon.

U herinnert zich wellicht de tech-zeepbel en de huizenbubbel en een gewaarschuwd belegger telt voor twee. Goud is natuurlijk een fantastische veilige haven ten tijde van beurscrashes, hoge inflatie en een zwakkere dollar. Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat beleggers in onzekere tijden massaal in goud vluchten, waardoor de prijs omhoog schiet.

Er is momenteel slechts één van deze verschijnselen te zien. Iedereen is bang voor inflatie, maar het heeft nog niet de oppervlakte bereikt. Ook blijft goud stijgen, zelfs te midden van een snel herstel van de aandelenmarkt. En deze twee markten bewegen niet vaak in tandem.

Er zijn diverse manieren waarop je kunt profiteren van de prijsstijgingen van goud, maar sommige zijn gevaarlijk voor de minder ervaren belegger. U kunt munten kopen, futures, aandelen van goudmijnen of in fondsen beleggen, die investeren in goud of goudfutures. Futures zijn, onder meer vanwege het hefboomeffect en het doorrollen van contracten, af te raden voor minder ervaren beleggers.

American Eagles of Canadian Maple Leafs zijn muntstukken die worden gebruikt als belegging. Deze munten worden geproduceerd door verschillende nationale munthuizen en wegen meestal circa 1 ounce per stuk. De handel in deze munten is echter versnipperd en niet goed gereguleerd.

Deze munten worden daarnaast vaak verkocht door verzamelaars zodat verschillende waarden en marges worden gehanteerd. Het loont dan ook de moeite om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Let daarbij ook op eventuele extra verzend- en administratiekosten.

Beleggers die via US Gold & Silver Investments Inc. belegden, kregen de munten niet zelf in handen. Wees dus op uw hoede wanneer een bedrijf u munten wil verkopen en deze voor u wil administreren op uw rekening.

Een veel gebruikte manier is om te beleggen in de Gold Trust Spider (GLD), een op de beurs verhandeld fonds (ETF) waarbij goudstaven worden opgeslagen in Londen. Het fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors en heeft inmiddels $ 56 miljard dollar aan activa.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

dinsdag 12 april 2011

Succesvol beleggen in goud

De belangrijkste vraag van mensen die in goud beleggen, is of ze nu moeten kopen of verkopen. De experts buitelen over elkaar heen om beleggers hun mening te geven. Helaas zijn er bijna net zoveel meningen als experts. Laten we eens proberen om het op een systematische manier te bekijken zodat we onze emotie kunnen gebruiken voor andere dingen dan beleggen.

In de vorige column ging ik in op de verschillende meningen die de experts hebben. George Soros is van mening dat je goud moet kopen omdat het de grootste bubbel van dit moment is. Jim Rogers is van mening dat linksom (geld bijdrukken) of rechtsom (als de economie aantrekt) commodities gaan stijgen.

Tot op heden hebben deze superbeleggers het gelijk aan hun zijde. De kopers van goud zagen afgelopen vrijdag de prijs van goud oplopen tot $ 1475, een nieuw record. Maar dit waren vast niet alle kopers van goud, omdat veel kopers alweer hun goud hebben verkocht.

Wanneer een positie op winst staat, krijgen veel beleggers last van hoogtevrees. De winst mag niet meer ontsnappen. Het verliezen van de winst doet pijn, dus het onderbewustzijn dwingt de belegger om winst te nemen.

Anderzijds zorgt een verliesgevende positie er voor dat de belegger zich zelf voor houdt:
• zolang ik niet verkoop, heb ik geen verlies,
• het is maar een papieren verlies
• het komt wel weer goed
• et cetera et cetera

Het gevolg hiervan is, dat beleggers verliezen vaak te lang laten doorlopen. De consequentie hiervan is, dat winsten worden afgekapt en dat verliesgevende posities tot in lengte der dagen in portefeuille blijven.

Het onderbewustzijn probeert namelijk pijn te vermijden waardoor winsten vaak te snel afgekapt. Anderzijds lopen verliezen vaak te lang door. Klinkt dit herkenbaar? Dan kan de volgende methode u helpen.

Winsten moeten dus doorgroeien en verliezen moeten zo snel mogelijk worden afgekapt. Heel simpel dus precies het tegenovergestelde doen wat uw gevoel u ingeeft. Nou ja, simpel, dit is dus de belangrijkste reden dat de meeste particuliere beleggers geen geld verdienen.

In plaats van te verkopen wanneer een positie op winst staat, gaan we bijkopen. Laten we dit illustreren met de posities die we hebben ingenomen in goud.

Op 23 juli 2010 stuurden wij het volgende bericht naar onze abonnees:
ProtectiePortefeuille: wij kopen 167 Goud Turbo Long 1137 ISIN NL0009409317 tegen een koers van 5,95 euro. Uiterste lim. 6,60 euro.

De prijs van goud liep op van $ 1190 naar $ 1240. Voor veel beleggers is dit aanleiding om te zeggen: “van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden.” Wij stuurden daarentegen op 3 september 2010 het volgende bericht uit:

ProtectiePortefeuille: wij kopen 102 Goud Turbo Long 1140 ISIN NL0009409317 tegen een koers van 9,80 euro. Uiterste lim. 10,99 euro.

De koers liep nog verder op, wat voor ons aanleiding was om op 25 oktober 2010 het volgende bericht te versturen:
ProtectiePortefeuille: wij kopen 65 Goud Turbo Long 1144 ISIN NL0009409317 tegen een koers van 15,34 euro. Uiterste lim. 16,99 euro.

De prijs liep op naar $ 1400 zodat wij op 3 december 2010 het volgende bericht verzonden: ProtectiePortefeuille: wij kopen 47 Goud Turbo Long 1146 ISIN NL0009409317 tegen een koers van 21,10 euro. Uiterste lim. 22,99 euro.

Ondanks dat de eerste positie was gestegen van € 6 naar ruim € 20, kochten we bij in plaats van onze positie te verkopen.

Door de consolidatie die volgde, werd het wel even spannend. Je wilt immers de eerder opgebouwde winst ook niet zien verdampen. Op 25 januari 2011 was dit dan ook voor ons aanleiding om een deel van de fiches van tafel te halen. We stuurden het volgende bericht uit:

ProtectiePortefeuille: wij verkopen 186 Goud Turbo Long 1151 ISIN NL0009409317 tegen een koers van 14,51 euro. Winst circa 706 euro.

We verkleinden de positie en stelden een deel van de winst veilig voor het geval dat de prijs van goud zou gaan dalen. Inmiddels is de prijs van goud dus weer opgelopen en we speuren dus naar een interessant moment om onze positie verder te gaan uitbreiden. Ondertussen hebben we een positie opgebouwd met een winst van bijna € 5000 (circa 167%) op een investering van € 3000:

Stuks Fonds Advies Aankoopkoers Recente koers Result Rendement
167 Goud TL 1151 23-07-10 € 6,04 € 23,40 € 2.900 287,49%
102 Goud TL 1151 3-09-10 € 10,11 € 23,40 € 1.356 131,50%
65 Goud TL 1151 25-10-10 € 15,50 € 23,40 € 514 51,00%

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Harm van Wijk
BeursBulletin.nl

maandag 28 maart 2011

Goudbubbel op barsten?

Volgens Yogi Dewan, oprichter en CEO van Hassium Asset Management staat de goudbubbel op springen en moeten beleggers hun gezond verstand gebruiken. “Renteverhogingen zullen de bubbel uiteen laten spatten. Zodra het herstel doorzet en de rentecyclus verandert, zul je een massa-uitstroom van goud zien richting risicovollere activa.”

"In de jaren ‘90 noteerde goud rond $ 400 dollar per ounce. Het viel terug tot $ 253 in 2001 en wordt nu verhandeld rond $ 1.400 dollar per ounce", vertelde Dewan CNBC.com. Dewan is niet de enige die waarschuwt voor een grote daling van de goudprijs. Op Business Insider lezen we ook een waarschuwing voor een scherpe daling van de goudprijs.

Er is aan de eisen voor een bubbel in goud en zilver voldaan:
1. Explosieve & exponentiële winsten (meer dan 400% winst op goud en meer dan 700% winst op zilver sinds 2002).
2. Het grote publiek doet mee.
3. Iedereen verdient er geld aan.
4. Mensen die niet eerder deelnamen, nemen nu ook deel.
5. Deze-keer-is-anders-het-anders-syndroom (het financiële systeem is kapot, dus...)

Het financiële systeem is stuk, de Fed heeft de controle verloren en islamitische jihadisten of landen in het Midden-Oosten zullen het Westen op de knieën krijgen, zo wordt door velen aangenomen. Deze overtuiging lijkt op de overtuiging dat de huizenmarkt nooit zou gaan dalen. Een waarschuwing is dan ook op zijn plaats als iedereen er hetzelfde over denkt.

De combinatie van de internetzeepbel in 2000, de gebeurtenissen van 9/11 en een grondstoffensector die achterbleef, stonden aan de wieg van deze enorme stijging van goud en zilver. Iedere bubbel begint met een legitieme bewijsvoering voor een forse stijging, maar schiet dan door vanwege emotie.

George Soros is van mening dat de goudmarkt de grootste bubbel van dit moment is, maar aangezien de succesvolle belegger altijd in bubbels belegt, heeft hij afgelopen kwartaal zijn belang in goud nog verder uitgebreid. De truc is volgens Soros om op tijd weer de positie in een bubbel te sluiten.

Jim Rogers is van mening dat je in commodities zoals goud moet zitten omdat als de economie aantrekt, de commodities je rijk maken. Als de economie niet aantrekt, dan wordt er meer geld gedrukt en zullen door de inflatie commodities ook stijgen. Zie http://www.goud-beleggen.com/2011/01/jim-rogers-goud-gaat-stijgen-linksom-of.html

Warren Buffett, het Orakel van Omaha, investeert liever in een vermogenscategorie die productief is en niet afhankelijk is van het potentieel om in prijs te stijgen. Buffet zei dat de gehele goudproductie, die wordt geschat op $ 7000 miljard dollar, zou kunnen worden opgeslagen in een ruimte van 67 kubieke meter. Mensen beleggen in goud omdat zij hopen dat iemand anders in de toekomst er meer voor zal betalen.

The Economist toonde vorige jaar een grafiek van de goudprijs over de afgelopen 200 jaar. Gecorrigeerd voor inflatie lijkt er nog geen sprake te zijn van bubbelvorming, al is de prijs van goud natuurlijk sinds vorig jaar wel verder opgelopen. De afgelopen maanden is juist weer sprake van een consolidatie rond het recordniveau. Zoveel mensen, zoveel meningen.

Je moet altijd voorzichtig blijven met de meningen van anderen, omdat iedereen wel een belang heeft omdat ze bijvoorbeeld goud hebben gekocht en later willen verkopen of nog willen kopen tegen lagere koersen.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Harm van Wijk
www.beursbulletin.nl

dinsdag 15 maart 2011

Verliest goud zijn glans?

Goud moet momenteel zijn eerste plaatst afstaan aan zilver. Ook al staat de prijs van goud op recordniveau, de prijs van zilver is de afgelopen periode nog harder gestegen. Wanneer we de prijs van goud uitdrukken in zilver, dan stellen we vast dat de prijs van goud onder 40 maal zilver is beland. Een historische gebeurtenis.

In de afgelopen 20 jaar is het slechts eenmaal eerder voorgekomen dat de goud/zilver ratio onder 40 dook. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 1998. De prijs van goud uitgedrukt in zilver steeg toen echter razendsnel. Van 38 in februari 1998 wist de goud/zilver ratio in december 1998 tot boven 60 te klimmen. Na een dip in 1999 werd rond 47 een hogere bodem gevormd waarna een stijging begon die de goud/zilver ratio tot boven 80 in 2003 bracht.

Bezien over de afgelopen 20 jaar, zou de prijs van goud, uitgedrukt in zilver, wel eens een forse stijging kunnen laten zien. Zeker als de problemen in de wereld verder toenemen. Goud is immers wat handzamer om in te beleggen. Je hebt er maar een 1/40 van nodig om het zelfde kapitaal in te beleggen. Dat scheelt een heel stuk graven in je tuin.

Bovendien heeft goud als voordeel voor particuliere beleggers dat er geen BTW over hoeft te worden betaald. Zilver is sinds 1 januari belast met het hoge tarief van 19%. De betaalde BTW krijg je, als deze eenmaal is betaald, nooit meer terug, tenzij je als bedrijf het zilver aankoopt.


Hoewel het lijkt dat Sven Kramer dus eigenlijk nog niet zo onfortuinlijk was, toen hij zilver won in plaats van goud, lijkt dat in de toekomst wel eens te kunnen veranderen.

Helemaal uitzonderlijk is de goud/zilver ratio onder 40 overigens niet. Tussen 1975 en 1985 noteerde de goud/zilver ratio namelijk meer onder 40 dan erboven. Een belangrijke oorzaak hiervan is natuurlijk de enorme speculatie van de fameuze gebroeders Hunt die de zilvermarkt in 1979 in de hoek dreef tot een recordstand van $ 50 per ounce in januari 1980, die nog steeds niet is geëvenaard.

Veel zal afhangen van de speculatie op de zilvermarkt op dit moment. We schreven op 24 februari 2011 (klik hier) over het “einde papieren handel in goud en zilver” vanwege het enorme aantal zilvercontracten dat momenteel wordt verhandeld.


Op dit moment staan er niet minder dan 132.909 contracten van 5000 ounce open. 132.909 x 5000 ounce = circa 665 miljoen ounce. De vier Comex erkende opslagplaatsen hebben overigens slechts 100 miljoen ounce zilver. Zijn de gebroeders Hunt weer actief?

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column.

Harm van Wijk